Naše firma  vznikla  v roce  1997. Máme zkušenosti také ze zahraničí – z Německa či Holandska. Postupem  času jsme se začali věnovat  i drobné stavební  činnosti  a  úpravám  interiéru.